www
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสามเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

บุญมหาสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ ถวายพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป

บุญมหาสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ ถวายพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง อยากสวยให้รักษาศีล อยากรวยให้หมั่นทำทาน อยากมีความสุขให้หมั่นเจริญภาวนา อยากเห็นผลทันตาให้ทำบุญครั้งนี้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง

รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง #ครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง #ครูภาษาไทย 2 ตำแหน่ง #วิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง #ครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

วันที่ 5 กันยายน 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่งจุลมณีเสิงสาง

รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 3 ตำแหน่ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สอบกลางภาค ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สอบกลางภาค ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง ณ วัดป่าศิริวันบรรพต ต.โนนมสมบรูณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565