xxxx
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่งฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษเปิดรับสมัครครูผู้สอนสาขาต่างๆ เพื่อสอนในโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัย โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี, โรงเรียนจุลมณีสุรนารี ,โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง #รับสมัครครูหลายสาขา ดังนี้ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี #รับสมัคร #ครูสาขาภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง #ครูสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง #ครูสาขาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง #ครูสาขาบัญชี 1 ตำแหน่ง https://www.mjs.ac.th/suranari/index.php #โรงเรียนจุลมณีสุรนารี #รับสมัคร #เอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง #เอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง #เอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง #เอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง https://www.mjs.ac.th/suranari/index.php #โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง #รับสมัคร #ครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง #ครูภาษาไทย 2 ตำแหน่ง #วิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง #ครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง https://www.mjs.ac.th/soengsang/index.php สนใจสมัครด้วยตนเองหรือสมัครได้ตามช่องทางติดต่อของวิทยาลัย #facebook ,#เว็บไซด์ หรือ มือถือ 08 4984 5102, 08 9555 6040

วันที่ 5 กันยายน 2565

ทั้งหมด 1 รายการ
1 / 1